Sep 16 2010

רותי לקסמן

ruthie laxmanמאמנת אישית ברוח הקבלה

 

איזור פעילות:
מרכז (מקבל עבודות מכל חלקי הארץ)

המשך קריאה


Aug 15 2010

קובי אברהם, לבלוב

אבחון טיפול והעצמה של ילדים מבוגרים ומשפחות עם צרכים מיוחדים

Koby Avraham - livlov

לבלוב הינו מרכז להעצמת ילדים , מבוגרים ומשפחות עם צרכים מיוחדים.

 

איזור פעילות:
מרכז (מקבל עבודות מכל חלקי הארץ)

המשך קריאה