Oct 10 2010

אסנת טרנוס

אסנת טרנוס

מלווה לאימון שינוי והעצמה – NLP 

 
 
 

איזור פעילות:
מרכז 

המשך קריאה


Sep 28 2010

ענת רונאל מטלון

anat ronel matalonמנחה קבוצתית ואישית להעצמה והגשמה

איזור פעילות:
צפון

המשך קריאה


Aug 15 2010

דנה יניב

דנה יניב - מאמנת נשיםמאמנת נשים

איזור פעילות:
מרכז (מקבל עבודות מכל חלקי הארץ)

המשך קריאה