Nov 2 2010

מיה רבינוביץ

Maya Rabinovichסופרת ילדים

איזור פעילות:
מרכז

המשך קריאה


Oct 3 2010

מיקוME

micomeאדריכלית, עיצוב טקסטיל ייחודי לחדרי ילדים

איזור פעילות:
מרכז (מקבל עבודות מכל חלקי הארץ)

המשך קריאה


Sep 21 2010

יעלה בוקר-קריתי

yeela boker-kiriaty

סטורילי – הספר הזה הוא עלי

איזור פעילות:
מרכז

המשך קריאה