Feb 16 2011

אירית תמים

צילום ועריכת וידאו לאירועיםצלמת ועורכת וידאו וסטילס

איזור פעילות:
מרכז (מקבל עבודות מכל חלקי הארץ)

המשך קריאה


Feb 6 2011

עינת סלבוצקי

עינת סלבוצקי - עורכת סרטי וידאועורכת סרטי וידאו

איזור פעילות:
מרכז (מקבל עבודות מכל חלקי הארץ)

המשך קריאה