Apr 6 2011

הילה מדהלה פרחן

הילה מדהלה פרחןהדרכה ייעוץ וליווי התפתחותי לגיל הרך

איזור פעילות:
מרכז

המשך קריאה


Sep 28 2010

ליאור דגן

מורה – טיפול בלקויי למידה

איזור פעילות:
צפון

המשך קריאה


Aug 15 2010

קובי אברהם, לבלוב

אבחון טיפול והעצמה של ילדים מבוגרים ומשפחות עם צרכים מיוחדים

Koby Avraham - livlov

לבלוב הינו מרכז להעצמת ילדים , מבוגרים ומשפחות עם צרכים מיוחדים.

 

איזור פעילות:
מרכז (מקבל עבודות מכל חלקי הארץ)

המשך קריאה